ועדת אקלים בית-ספרי 2013-2015

הועדה הוקמה במטרה להשפיע על צביונו ואופיו של בית הספר בכל התחומים האפשריים בשיתוף פעולה עם צוות בית הספר.

הרכב הוועדה

חברי הוועדה  – מירית מוטאי , אורי רוטקוביץ , ורד קאופמן , שגית בינג , דליה לחמני , ורד מלכה וטל זאבי-מרטון (מורה).

השנה הוועדה אינה פעילה,  הפעילות נעשית ע"י צוות בית הספר ומועצת התלמידים.

בנית "הדרך שלנו בשדות"

"הדרך שלנו בשדות" הינו תקנון חיובי המהווה מסמך המגדיר את אורחות החיים ודרכי ההתנהגות בבית הספר , בכפוף לנהליי משרד החינוך.

"הדרך שלנו בשדות"  מפרט את החובות והזכויות של חברי קהילת בית הספר בכל תחומי החיים של בית הספר וכן את כללי הסדר הטוב.

את "הדרך שלנו בשדות" ניסחה הועדה לאקלים בית ספרי בראשות מנהלת בית הספר בתהליך הכולל את התלמידים (מועצת התלמידים ) , הצוות החינוכי וההנהגה המוסדית כנציגי ההורים. כאשר הוועדה הנ"ל תרכז את כל התפיסות הן הרחבות של נהלי משרד החינוך והן נהלים המבטאים את רוח בית הספר "שדות" ומאפייניו הייחודיים למסמך תקנון.

 להלן פירוט  מלא של התהליך :

1- צוות בית -הספר – צוות המורים והמנהלת התכנס לסדנה ייעודית שבה דנו במטרות התקנון , נושאי התקנון ויגבשו את תפיסת בית הספר.

2- מועצת התלמידים והתלמידים  – מועצת התלמידים בהדרכתה של שירה חוגג גיבש את עמדת התלמידים בנוגע לתקנון. כמו כן במסגרת חודש האחריות , התלמידים ידונו בחובותיהם וזכויותיהם בבית הספר וכיצד אלמנטים אלו יבואו לידי ביטוי בתקנון של בית הספר.

3- הנהגה מוסדית– אחת מהישיבות הקרובות של ההנהגה המוסדית תיועד כולה לנושא התקנון שבה תתגבש תפיסת ההורים.

4- כתיבת טיוטה ראשונה ותיקוניםועדת אופי ואקלים בית ספרי תתכנס כדי לרכז את תפיסות כל השותפים למסמך התקנון ותכתב טיוטה ראשונה אשר תשלח למשוב חוזר של צוות המורים , מועצת התלמידים ושל ההנהגה המוסדית.

5- חתימה חגיגית בשנה הראשונה-לאחר תיקונים והערות המסמך יועבר לחתימת התלמידים באירוע חגיגי ( במסגרת יום הורים הבא או אירוע בית ספרי שיקבע).

6- המסורת-התקנון יחולק בכל תחילת שנת לימודים והתלמידים יחתמו עליו בכל תחילת שנה.

7- עדכון התקנון -התקנון ותוכנו יוכל להתעדכן ויובא לדיון פעם בשנה , במגמה לבדוק אם הוא מסייע להשגת היעדים החינוכיים והערכיים של בית הספר ולדון בהצעות לתיקונים.

אנו לא משתמשים יותר במושג תקנון , אלא בוחרים לומר "הדרך שלנו בשדות היא …"

שאלון בית ספרי

על מנת לשפר ולהטיב את לדרכי התקשורת בין השותפים  הורים , מורים ותלמידים נעשה תהליך של תיאום ציפיות בין ההורים לבית הספר באמצעות שאלון הורים.

השאלון הכיל שאלה  מרכזית  :

מהן ציפיותיך לדרכי תקשורת מיטביים שלך כהורה עם בית הספר (מנהלת , צוות מקצועי, מחנכת ) ?

הועלתה השאלה האם שאלון בכלל משרת את המטרה?

בסופו של דבר אנחנו כהורים ובית הספר יודעים מהם הנהלים הנכונים ונשאר רק לשקף אותם. כוועדה עלינו לוודא שתהליך תיאום הציפיות אכן נעשה והנושאים שיעלו בשאלון יקבלו מענה הרי שבכך השגנו את המטרה.

מדיניות לשאול את ההורים ,האם יש לה מקום ?

כבית ספר חדש יש לנו פריבילגיה לנסות לעשות דברים אחרת . ההורים כאן יודעים גם אלו שבוחרים לא לענות על השאלונים ששואלים אותם ודעתם נחשבת. אנו מאמינים שההורים כן רוצים להשפיע ולבטא את תפיסותיהם ולכן ממשיכים ומנסים לשאול.  למעשה שאלות להורים וסקר דעת ההורים הנם חלק מהתרבות הבית-ספרית שלנו.

שקיפות בין מורים להורים ?

חשוב שההורים ידברו עם המחנכות , ידברו על דברים טובים אך גם על החששות .

בית הספר שם לעצמו מטרה להפוך את צוות המורות ובפרט את המחנכת כדמות משמעותית המחנכת כמנהלת הכיתה וככתובת אמתית לכל בעיה רגשית ולימודית כאחד.

חשוב שגם ההורים יעבדו בשקיפות מול המחנכות וידברו על הדברים הבוערים כדי ליצור שותפות לדרך. 

 

 

כניסה למערכת