זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח

שבוע זה"ב תשפ"א

קישורים למשחקים מקוונים שנבנו ע"י יזמי הזה"ב של כיתה ה3 

משחק הזיכרון- תמרורים

תפזורת זה"ב

חידון זהירות בדרכים

כתב סתרים ג-ו

כרטיס גירוד לגילוי כתב סתרים

 משחקים מקוונים של הרלב"ד: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים:
בחנו את עצמכם- עד כמה אתם אחראיים? (כיתות ג-ה)
 חידון חוצים בטוח (א-ו)
חידון חידות מצויירות- זהו את התמרור (כיתות ה-ו)

 

כניסה למערכת