מבחני קבלה לתוכניות יחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים

מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנה"ל תשפ"א:

 

מבחן סינון שלב א' ייערך בכל בתי הספר בכל המגזרים ביום ב', ו' בטבת התשפ"א , 21.12.2020.

  • שליחת מכתב להורים ע"י מנהל ביה"ס היסודי בו לומד התלמיד בדבר קיום המבחן

והסבר על התהליך עד יום ו',י"א בכסלו התשפ"א , 27.11.2020

  • פעולת אישור המנהל ודיווח התלמידים המופנים לגוף הבוחן (מכון קרני) לשלב ב'

תבוצע עד יום א', י"ט בטבת התשפ"א, 3.1.2021.

  • תשובות על תוצאות מבחן שלב א'- צוות ביה"ס ישלח לכל ההורים הודעה כתובה בדבר

ההחלטה להפנות או לא להפנות את ילדם לגוף הבוחן (מכון קרני) למבחן שלב ב' החל

מיום ב', כ' בטבת התשפ"א 4.1.2021 ולא יאוחר מיום ב', כ"ז בטבת התשפ"א

11.1.2021.

  • ערעור הורים על החלטות הצוות החינוכי- להורים עומדת הזכות לערער על החלטת

הצוות החינוכי החל מיום ב', כ' בטבת התשפ"א 4.1.2021.

מועד אחרון להגשת בקשות הוא יום א', י"ח בשבט התשפ"א , 31.1.2021 באמצעות

פנייה מקוונת בפורטל הורים של משרד החינוך.

https://parents.education.gov.il/prhnet/gifted

  • הורים המעוניינים שילדם יבחן בשלב ב' בתנאים מותאמים (תלמיד עם צרכים מיוחדים:

לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעת תקשורת, מוגבלות פיזית או מצב בריאותי

מיוחד) וכן הורים המעוניינים שילדם יבחן בשלב ב' בשפה מותאמת (תלמיד עולה

חדש/תושב חוזר או מי שלמד באחת מהשנתיים שקדמו לבחינה בגן או בבית ספר

שההוראה בו היא בשפה זרה) יגישו בקשה למבחן בתנאים מותאמים/בשפה מותאמת

בצירוף המסמכים המתאימים באמצעות פנייה מקוונת בפורטל הורים של משרד החינוך

עד יום א', י"ח בשבט התשפ"א , 31.1.2021.

  • הורים יוכלו לפנות לסיוע בכל שאלה בנושא מבחני קבלה למוקד שירות ומידע ארצי

לפניות הורים בטלפון 3983960- 073  או 6552 * או להגיש פנייה מקוונת בפורטל הורים של

משרד החינוך.

המועד האחרון להגשת בקשה למבחן שלב ב' הוא יום א', י"ח בשבט התשפ"א ,

31.1.2021.

בהצלחה!

 

 

כניסה למערכת